Deze 7-delige televisieserie vertelt de verhalen over de 80-jarige oorlog die overal in ons land te vinden
zijn. Eind 16e eeuw komen Nederlandse onderdanen in opstand tegen het wettige Spaanse gezag. Wat begint met een ontevredenheid van een minderheid groeit uit tot een oorlog die meer dan een mensenleven zal gaan duren. Van Groningen tot Brussel, van Den Briel tot Groenlo, overal barst de strijd los. En vaak doet die strijd merkwaardig modern aan. Terrorisme, propaganda, executies, radicalisering, shock and awe; allemaal thema’s die moeiteloos terug zijn te vinden in de oorlog die van 1568 tot 1648 werd gevoerd.

presentatie Hans Goedkoop
regie Gerda Jansen Hendriks, Matthijs Cats, Martijn Blekendaal
leader, vormgeving & VFX Oskar Luijer, Rob Haarsma, Kees Veling
productie Linde Naftaniel, Jerney Hakkenberg
eindredactie Karin van den Born
omroep NTR