Als koning Willem III in 1890 overlijdt, is zijn dan tienjarige dochter Wilhelmina de enige troonopvolger. Acht jaar later, in 1898, wordt ze officieel tot koningin gekroond. De eerste koningin van Nederland, amper 18 jaar oud. Tijdens haar regeerperiode, die een halve eeuw zou duren, krijgt de vorstin o.a. te maken met twee wereldoorlogen en een grote economische crisis. Ondertussen moet ze ook zorgen voor het voortbestaan van de Oranje-dynastie. De 4-delige serie Wilhelmina, een leven voor de troon biedt een intrigerende inkijk in het leven van een zwaar beproefde, lastige én idealistische vorstin.

presentatie Diewertje Blok
regie Femke Veltman, Sandra Parry
leader Oskar Luijer
muziek Sebastiaan Koolhoven
productie Mare van Overmeir
eindredactie Karin van den Born
omroep NTR